FILIPINO 2: MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGBASA | Darren Joe G Follero - cutefroggy.me

Ang Proseso Ng Pagbasa

ano ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa

See our User Agreement and Privacy Policy. Referensyal- ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga tiyak na pinaghanguan ng mga inilalahad na kaalaman. Sinasalaysay din dito ang katangian ng pagbasa, teorya sa pagbasa, uri ng teksto at mga hulwaran ng mga uri ng teksto. Narativ — o Pagsasalaysay; tekstong nagpapahayag ng pagkakaugnay ng mga pangyayari at may layuning magkuwento. Tekstong Akademiko Ang tekstong akademiko ang tawag sa mga tekstong ginagamit sa pag-aaral ng humanidades, agham panlipunan at agham pisikal.

Simply study for everything

Ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman prior knowledge at mga kaalaman schema na nabubuo na sa kanyang isipan batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Sinasalaysay dito ang iba't-ibang pakahulugan ng mga tao sa pagbasa. Batay sa International Reading Association, ang pagbasa ay pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng sumusunod: Mula naman kay Kenneth Goodman sa Journal of the Reading Specialist , ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game, sapagkat ito ay ngadudulot ng interaksyon sa pagitan ng wika at pag-iisip: Sa Dictionary naman ni Webster, ang pagbasa ay isang kilos o gawa ng isang taong bumabasa ng aklat, sulatin at iba pa.

Ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman prior knowledge at mga kaalaman schema na nabubuo na sa kanyang isipan batay sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Nakabubuo siya ng mga palagay at hinuha at ito ay iniuugnay niya sa mga ideya na inilahad ng may-akda sa teksto. Ayon kay Goodman , ang pagbasa ay isang saykolinguwistikong larong pahulaan psycholinguistic guessing game.

Sa teoryang ito, ang mambabasa ang sentro ng proseso ng pagbasa sa halip na ang teksto dahil ang mambabasa ay madalas nang may dating kaalaman o iskema tungkol sa paksa. Samakatuwid, sa teoryang ito, ang mambabasa ay higit na nakapokus sa kung ano ang alam niya upang maunawaan ang binabasa. Ang teoryang ito ay tinatawag ding inside-out model, concept-driven model, at whole to part model Goodman, at Smith You are commenting using your WordPress.

You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Ang istilong gagamitin upang maunawaan ang salitang di pamilyar; f. Ang kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito.

Sang-ayon naman kay Frank Smith sa kanyang isinulat na Reading Without Non Sense , ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay ang pagkuha ng sagot sa iyong mga tanong. Mula naman kay Kenneth Goodman sa Journal of the Reading Specialist , ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game, sapagkat ito ay ngadudulot ng interaksyon sa pagitan ng wika at pag-iisip: Ayon naman kina Austero et al.

Ito rin ay pag- unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo. Sa Dictionary naman ni Webster, ang pagbasa ay isang kilos o gawa ng isang taong bumabasa ng aklat, sulatin at iba pa. Ang pagbasa ay ang tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang magkabuo ng kahulugan at kaisipan Angeles, Feliciana S.

Ayon kay Silvey, ang pagbasa ay binibigyan mo ng kahulugan at pagkilala ang mga kaalamang nakalimbag batay sa pagkakasulat ng may-akda. Sa pamamagitan ng pag- justify ay napapalahad ng may-akda ang kanyang kaalaman at itinatanggap mo sa paraan ng pang-unawa at sa dating kaalaman.

Ayon kay McWhorter, ang pagbasa ay kailangan ng sapat na pag-iisip at pang-unawa sa mga simbolong nakalimbag o mga babasahin na kadalasang tinatawag nating teksto. Ayon kay Villamin , ang pagbasa ay isang susing nagbubukas ng pintuan tungo sa pagtatamo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang larangan bukod sa ito'y nagbibigay din ng kasiyahan. Naiuugnay sa pakikinig, pag-unawa at pagsulat 2.

Kasanayan sa pagkuha ng panghunahing detalye at mga kaugnayna detalye b. Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay Go, Willesa B. Kasanayan sa pagdama o pagkilala sa estilo o paraan ng pagsulatng manunulat d. Kasanayan sa pagkilala ng pamaksang pangungusap e. Kasanayan sa pagbubuo o pagbibigay ng kongklusyon 3.

Teoryang Bottom-up Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa.

Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbulo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala at pangungusap ng teksto, bago pa man ang pagpapakahulugan sa buong teksto. Ang proseso ng pag- unawa, ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto botom patungo sa mambabasa up kaya nga tinawag itong bottom-up.

Teoryang Top-down Ang pananaw na ito ay impluwensya ng sikolohiyang Geatalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon sa proponent nito, ang mambabasa ay isang napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalaman prior knowledge na nakaimbak sa kanyang isipan at may sariling kakayahan sa wika language proficiency at kanyang ginagamit habang siya ay nakikipagtalastasan sa awtor sa pamamagitan ng teksto.

Tinatawag din itong teoryang inside out o conceptually-driven dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nagaganap dahil ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman at mga konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananawa sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya ng mga palagay at hinuha na kanyang iniuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto.

Teoryang Interaktib Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top- 3.

Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor. At sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamtit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor. Ang interaksyon, kung gayon, ay may dalawang direksyon o bi-directional.

Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang proseso at hindi bilang produkto. Teoryang Iskima Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Ayon sa teoryang ito, bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima.

Samakatwid , bago pa man basahin ng isang mambabasa ang isang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaring binabasa niya lamang ang teksto upang patunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, masasabing ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proses ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.

Tekstong Akademiko Ang tekstong akademiko ang tawag sa mga tekstong ginagamit sa pag-aaral ng humanidades, agham panlipunan at agham pisikal.

Taglay nito ang mga terminolohiya, uri ng diskurso o pahayag, nilalaman ng teksto at ang mga konseptong inilalahad. Ang tekstong akademiko ay may katangiang hindi tiyak sapagkat nakabatay ito sa katanggapan ng mga kasapi ng lipunang akademiko.

Tekstong Propesyunal o Pandalubhasaan Ang tekstong propesyonal o pandalubhasaan ay nagsasaad ng talakay ukol sa natatanging paksa at may kaugnayan sa propesyon ng manunulat. Naglalaman ito ng batayang teorya at mga datos bilang ebidensya ng talakay, maging ang mga bagong tuklas na datos na may kinalaman sa gawain ng manunulat.

Masusing pananaliksik at mahusay na pagpili ng salitang gagamitin ang kailangan dito.

Imsges: ano ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa

ano ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa

Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor. You just clipped your first slide!

ano ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa

Ang istilong gagamitin upang maunawaan ang salitang di pamilyar; f. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.

ano ang tawag sa dating kaalaman ng mambabasa

Ang kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas bow wow online dating. Are you sure you want to Yes No. Hindi teksto ang iniikutan ng proses ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa. Kasanayan sa pagdama o pagkilala sa estilo o paraan ng pagsulatng manunulat d. SlideShare Explore Search You.